Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Český Ráj 136

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
80
90
Solve puzzle
80 pieces
90 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Ještěd
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Nestor81

Nikoletko, jak konstatovaly obě mé předkomentátorky, je to součást nikoli Českého, ale Libereckého ráje, dívám se na něj denně z okna obýváku a je to krása. Nestor Liberec.

Acnel

Ani margitabianco nemá pravdu - Ještěd je nejvyšší hora Ještědského hřebenu (1012 m.n.m.). Inu chybička se vloudila... zdraví Acnel z Liberce

Nikoliv - to je Ještěd nad Libercem, tj. Jizerské hory.... !!!

Why this advertisement?
  • How does the notifications system work?

    When you hold an account on Jigidi, you will receive notifications when someone tags you, upon a new comment on a puzzle you follow and upon new puzzles from a puzzle creator you follow.