Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

okrasný česnek /ornamental garlic

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
54
Solve puzzle
12 pieces
54 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

EvaLen

Dobruš za červen jsem zatím spokojená, když nepočítám ty kraťoučké spršky, co jen namočí povrch, tak tři bouřky, ale mírné bez nárazů a krup 5 mm, další 13 mm, a ta poslední s přívalákem - za 10 min 22 mm. Jára byl připravený ve sklepě s čerpadlem, chvilku běželo a voda se do sklepa nedostala.

dobrajaneckova

Ježeček je pěkný. A já ráda čtu, že u vás pršelo.

EvaLen

Stando děkuju, už po tom nočním dešti leží :-)

st51

Pěkně kulalaťoučké.

EvaLen

Stáni dneska bylo pořádné horko, já už to nějak nesnáším. Odpoledne jsme měli krátkou, příjemnou bouřku.

sthajkova

Dobré horké ráno--22°;
Krásná koule..já mám v modrém,začíná kvést..klidný den ve stínu...

Why this advertisement?