Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Sedmikrásky - deštníček / Daisies - Small Umbrella

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
9
106
Solve puzzle
9 pieces
106 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

lyella

Thank you, Linda, I am happy you like it. Many greetings and beautiful weekend, Ella

lyella

Není zač, Irenko, to já ráda. Také si užívej volna. Zdravím, Ella

tekchal

Lovely umbrella! TFS!

irmachac

Děkuji za pozdravy. Hezký víkend Ellinko.

lyella

Já také, děkuji, že se líbí i Tobě, moc mne to těší. Srdečně zdravím, Ella

irmachac

tak s takovým krásným deštníčkem bych hned vyrazila do ulic ♥

lyella

Stanko, Taisí, moc děkuji za návštěvu, jsem ráda, že se Vám puzzlík líbí. Srdečně zdravím, Ella

davitai

Pěkné je i paraplíčko!

shajkova

Naše vytrvalky---dík

Why this advertisement?