Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Zřícenina Valdek

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
100
60
Solve puzzle
100 pieces
60 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Zřícenina Valdek
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Zora507:59
  2. bublinka8:06
  3. karkulka28:51
  4. zadena48:58
  5. pjzz9:06
  6. annahav10:22
  7. Desertrose10:31
  8. Skarvada10:38
  9. rozdana10:43
  10. ljdragavong11:51

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

babka1948

Škoda, že vojenský újezd Hradiště není také přístupný :-(

Zora50

Krásný snímek!

Zora50

Zřícenina hradu Valdek se nachází na bývalém území vojenského újezdu Brdy. V obci Neřežín najdeme parkoviště. Z něho na zříceninu Valdek vyrazíme po asfaltové silnici, která je hned za obcí v lese pro automobilový provoz uzavřena. Na horním parkovišti zabočíme doprava a lesem po cca 200 metrech dojdeme k ruinám hradu. Vstup je na vlastní nebezpečí!

Why this advertisement?