Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

motivy

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
9 pieces
5 comments
65 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment
irmachac

Ahoj kapříku a Alenko. Já bych si vybrala anděla. Těch není nikdy dost ☺ Stačil by malý andílek ☺
Hezký večer děvčata a pozdravy pro Vás !!!

AlePe

ano

dobrajaneckova

Tak i ta tvoje rybka je šitá krajka? Říkala jsem si, že to nevypadá na háčkování.

AlePe

Podle baterie ano, ale ani nevím, kde jsem na to narazila, většinou si zajímavé tvary uschovám pro práci s nití na šitou krajku. Zdravím

dobrajaneckova

To jsou Ali světelné ozdoby?