Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Vreugde om de 1111ste inwoner van Terpersdurp

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
54
Solve puzzle
63 pieces
54 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Op 11 juni 1963 werd de 1111ste inwoner van Engelen geboren.
De carnavalsvereniging en die niet alleen blijkt uit andere foto's uit het archief, vond het een reden om ouders en kind op bijzondere wijze te feliciteren.
Mogelijk als dank voor dat hartelijke welkom reed de 1111ste inwoner van Terpersdurp, in zijn wandelwagen, mee in de eerstvolgende carnavalsoptocht (die van 1964).
Weet u nog wie die 111ste Terper was?
Ga zoeken in het archief van Heemkundekring Angrisa en u vindt, naast nog veel meer interessant materiaal, het antwoord op deze vraag.
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Why this advertisement?