Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Onze kamer in hotel, iedere deur was beschilderd.

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
35 pieces
2 comments
40 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

The doors and walls in the hotel were all painted!

Comments

Add new comment
Annetta

De schilderstukken waren allemaal uit de Noorse sagen, dus uit veel oude verhalen en ook veel trollen.

ladywil2

Ik hoop dat ze een 'happy dance' doet en dat het geen wapen in haar hand is.

Leaderboard

Dclo0:52
auntmom70:56
shinya1:29
aljo580001:41
10saws1:44
sieramadre1:46
Ianto1:48
Trehkivan1:54
cappy2:01
Raaike2:05