Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

bez černý, Česká republika ...............

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
52
Solve puzzle
12 pieces
52 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

......... Without a black sambucus nigra - the ever-present and well-known shrub, sometimes even a tree, beautifies its surroundings twice a year: first in spring, when you bloom in May with the intense smelling flat tops of yellow-white flowers, then again in the autumn, when his petals begin to yellow, fall off and reveal the rich tassels of deeply black berries, bending the narrow branches down to the ground. We just refer to fruits as dew.
If people knew what a blessed shrub was, no one would ever cut a twigless tree, because each part of it has excellent healing power - root, leaf, flower and fruit. As it is without being twice beautiful, it has two main uses. The entire flower plate is picked at the very beginning of flowering when the middle flowers are still closed. But you can also buy a flower drug in a pharmacy or drugstore. Flower tea is a first-class cure for all colds (colds). It induces sweating, destroys rotting bacteria, cleans bloody bronchi. It also has diuretic effects and is slightly absorbed, thereby relieving constipation. When used externally, the drug is a great addition to inhalation mixtures against rhinitis and bronchitis, but also against headaches, face, teeth and ears, and has proven to be a testis for varicose veins.
Blackberries are known as elderflowers. Dried or pre-cooked ripe berries of black eyelid (ie elderberry) are not poisonous. Carefully pick them up, remove the green berries, leave them only black and healthy. We can dry them, make them a warm syrup, cook them as a compote or pour wine in the ordinary way. We can eat them raw, but only in a very small amount because they are eating.
The main significance of beet-free fruits is that they relieve pain of nervous origin. They help in nerve inflammations (neuritis and nerugalia), such as the trigeminal nerve, sciatic nerve (sachias), and in the spinal cord of the intervertebral disc. For all these pains, I recommend using a three-a-day cup of a noodle, a broth or a syrup that can be diluted with water. If you feel it painful with pills, we usually have trouble returning it, but after treatment with the bloom, we have mostly room for the disease.
A good addition to treatment is the massage of the painful places with an oil extract from the leaves of the black bezu .........
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Robbos0:12
  2. 4wings50:15
  3. Deanna0:15
  4. treker0:16
  5. stafal0:17
  6. zdena19500:18
  7. wshealy0:20
  8. Pekaji0:20
  9. avago0:20

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

stafal

.........Bez černý (latinsky sambucus nigra) -všudypřítomný a všeobecně známý keř, někdy až strom, zkrášluje své okolí i dvakrát do roka: nejprve na jaře, když v máji rozkvete intenzivně vonícími plochými vrcholíky žlutobílých květů, potom znovu na podzim, když jeho lístky začínají žloutnout, opadávat a odhalovat bohaté střapce sytě černých plodů, ohýbajících útlé větvičky dolů k zemi. Jen plody označujeme jako bezinky.
Kdyby lidé věděli, jaký je to požehnaný keřík, nikdo by nikdy neuřezal ani větvičku bezu, neboť každá jeho část má výborné léčebné uplatnění - kořen, list, květ i plod. Jak je bez dvakrát krásný, má i dva hlavní způsoby použití. Celé květní talíře sbírejte hned na počátku kvetení, když jsou prostřední květy ještě uzavřené. Květní drogu však můžete běžně koupit i v lékárně nebo v drogerii. Čaj z květu je prvotřídním lékem na všechny choroby z prochladnutí (nachlazení). Vyvolává pocení, ničí hnilobné bakterie, čistí zahleněné průdušky. Má i močopudné účinky a mírně projímá, čímž uvolňuje zácpu. Při vnějším použití je droga výbornou přísadou inhalačních směsí proti rýmě a zánětu průdušek, ale i proti bolestem hlavy, obličeje, zubů a uší, osvědčila se též na obklady při křečových žilách.
Bobule černého bezu označujeme jako bezinky. Usušené nebo převařené zralé bobulky černého bezu (tj. bezinky) nejsou jedovaté. Pozorně je přeberte, zelené bobulky odstraňte, ponechte jen úplně černé a zdravé. Můžeme je sušit, vyrobit z nich zatepla sirup, běžným způsobem zavařit jako kompot či zalít vínem. Můžeme je jíst i syrové, ale jen ve zcela minimálním množství, protože projímají.
Hlavní význam plodů bezu spočívá v tom, že tiší bolesti nervového původu. Pomáhají při zánětech nervů (neuritidě a nerugalii), například trojklaného nervu, sedacího nervu (ischias) a při výhřezu meziobratlové ploténky páteře. Při všech těchto bolestech doporučuji na utlumení třikrát denně šálek z bezových plodů, odvaru nebo sirupu, který můžeme ředit vodou. Pokud bolesti tišíte tabletkami, obvykle se nám potíže vrátí, ale po léčbě bezovými plody máme většinou od choroby pokoj.
Dobrým doplňkem léčby je masírování bolavých míst olejovým extraktem z listů černého bezu.........

Why this advertisement?