Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

pupalka růžová

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
9
110
Solve puzzle
9 pieces
110 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

helenpuz

So glad they grow there too!
Tak rád, že rostou tam taky!

ivar2012

helenpuz - pocházejí z Ameriky a jsou krásné.
- They come from America and they are beautiful.

Dobruško, dostala jsem taky a už mi kvete. Zkusím sousedku. Je to pěkné. Má ještě nízkou, je v "keříčku" - mám ji tu taky. Tu žlutou jsem viděla i na hřbitově.

dobrajaneckova

Tak růžovou a trvalku k tomu Dáši neznám. Mívali jsme doma jen tu žlutou, dvouletou.

helenpuz

Looks like what we in the deserts call a Mexican Primrose, but are in pink. These are truly beautiful. Thanks.

Vypadá to, že to, co jsme v pouštích nazývat mexická Primrose, ale jsou v růžové. Jsou to opravdu krásné. Díky.

ivar2012

Dilubreuer - thank you.

Evi, těch pupalek je více druhů. Nemohla jsem najít její název, Trvalo mi to dlouho a byla to náhoda.

Maruško, je to trvalka, ale jestli roste i v přírodě, nevím.

Stani, to je u sousedky a dostala jsem je už taky. Vypadají, že rostou. U nás sem tam jen mžilo (jak se u nás říkávalo, že "čurají muchy"), zatím nic víc.

sthajkova

Kolik máš druhů ???to by mně zajímalo---u nás opět prší----

7maruska7

Ahoj Dáší...já neznám kytičku,ani název...je to určitě rostlinka,která se vyskytuje u vás na Moravě...u nás je jen pupava( bodlák ),který když jsem byla jako dítě jsem měla moc ráda...otrhala jsem to pichlavé a zbytek jsem s chutí pojídala...nojo,teď by si na tom děti asi ani nepochutnali...přeji ti hezký den...papa Maruška ♥

Název jsem znala, kytičku ne, díky!

Dilubreuer

Thought of it as another Purslane...

Why this advertisement?