Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Praha, Černínská zahrada

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
30
107
Solve puzzle
30 pieces
107 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Zahrada přiléhající k Černínskému paláci se začala budovat v r. 1693 podle plánů architekta Francesca Carattiho. Do starší geometricky upravené části zahrady vede palácové schodiště k terase horního bazénu, za kterým se ukrývá dolní kaskádová kašna a pavilonek, nová část zahrady má volnou kompozici se skupinami stromů. Dnes je zahrada využívána pro účely Ministerstva zahraničí ČR.

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Teď jsem mluvila s Radkou, mají otevřeno od července do října o víkendech od 10 do 17 hodin. A dívala jsem se, že to je i na internetu. Tak se o tu krásu podělí s návštěvníky.

dobrajaneckova

No mně zajímalo, jestli pořádají něco jako den otevřených dveří? - když to mají pro sebe.

Dobruško byla tam Radka a poslala mi pár fotek, ať je zveřejním. Ona jich má nasysleno dost. Já jsem letos v Praze vůbec nebyla.

dobrajaneckova

Krásná zahrada Maruško. Ty ses do ní dostala ,,otevřenými dveřmi"?, když je využívána pro účely MZ ČR?

Lovely garden.