Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Opening nieuwbouw lagere school Engelen juli 1956

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
60
44
Solve puzzle
60 pieces
44 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Jarenlang hadden de meisjes in Engelen de mogelijkheid om op het pensionaat in het dorp naar school te gaan. Doordat het aantal zusters begin jaren vijftig terugliep, werd het pensionaat in Engelen gesloten en daarmee verdween ook het onderwijs dat het pensionaat aanbood. De gemeente moest een andere oplossing zoeken. De voormalige openbare school werd omgebouwd tot een bijzondere katholieke school voor jongens en meisjes. Architect Tibosch ontwierp dit nieuwe gebouw. Pastoor Laane verrichtte de inzegening van de de nieuwe Sint Lambertusschool in de zomer van 1956.

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.