Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Konopiště

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
28
105
Solve puzzle
28 pieces
105 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Zámek, původně hrad, postaven kolem roku 1294 Tobiášem z Benešova. Goticky upraven počátkem 16. století Jiřím ze Šternberka, renesančně upraven roku 1605 Hodějovskými z Hodějova.

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Děkuji Dášo, myslím, že Konopiště patří mezi nejkrásnější zámky u nás. Marie

Jill, Konopiste is a beautiful chateau, I'm glad you like it. Marie

JillianB

A very attractive building, thanks

Moc hezký snímek. Díky. ♥☺♥

Elli, my jsme tam byli na prohlídce s manželem ještě za svobodna, na jaře v roce 1975. Teď jsme si prohlédli jen exteriér, dali si kávu v kavárně, prošli park a chvilku pozorovali medvěda ušatého jménem Jiří. Bylo tam moc hezky. Srdečně zdravím. Marie

lyella

Maruško, děkuji mockrát, tam jsem nikdy nebyla. Ale zvenku jsem ho viděla a moc se mi líbí. Přeji hezký večer, Ella