Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

labuť na hnízdě - swan on the nest

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12 pieces
59 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

st51

Dobruško děkuji - to je tím foťákem, že si mohu přitáhnout z i z větší dálky.

st51

Irenko děkuji, dnes jsme jeli kolem a stále ještě sedí na hnízdě.

st51

Stani děkuji.

st51

Evi děkuji.

dobrajaneckova

Stando tak to máš znamenitý ,,úlovek"!

irmachac

Blízko na rybníku už mladé mají. Tak hodně štěstí, ať se mláďátkům daří ☺

sthajkova

Díky--nádherný snímek--hezký den.

EvaLen

To je krásný, a dojemný snímek.

st51

Taisi děkuji, to jsme taky zvědaví, je to na rybníku kolem kterého jezdíme na zahradu.

st51

mother123456 - Thanks for the comment.

davitai

Kdo ví, kolik tam bude labuťátek? Stando, to je někde blízko vás?

Thanks for the beautiful picture st51

Why this advertisement?