Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

BIO osvěžovač vzduchu

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
18
46
Solve puzzle
18 pieces
46 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. cado0:19
  2. Palapeli20180:19
  3. halsbacher0:31
  4. Pekaji0:34
  5. kitkatkit0:36
  6. piki820:36
  7. dobrajaneckova0:38
  8. Helis0:38
  9. wshealy0:38
  10. revreb0:38

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

dobrajaneckova

To si piš, že jo.

piki82

žejo, a dokonce má nadčasový florální design :oD

dobrajaneckova

No však kdyby si lidi uvědomili, co za chemický koktejl vdechují z průmyslově vyráběných osvěžovačů vzduchu, ani by se za nimi neohlédli.

Why this advertisement?