Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

MUŠKÁTY A PALMY

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
108
58
Solve puzzle
108 pieces
58 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Kate1096:32
  2. limpduck7:37
  3. zadena47:50
  4. Leoparden9:08
  5. zdenca12:39
  6. Lularose12:50
  7. Merrio13:39
  8. db706813:44
  9. Popysee15:21
  10. marise193816:21

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

zadena4

Děkuji moc za vaše slova uznání. Je to jako pohlazení. A jak to stíhám? Popravdě, ani nevím.
přeji hezký den Zdena

hajdik

Opravený domeček a hezká květinová výzdoba-máte z vykonaného díla určitě radost.
A květiny nejspíš zdobí i dvorek..............šikulko, jak to vše stíháte ošetřovat..........H

Why this advertisement?