Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Konopiště

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
28 pieces
6 comments
99 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Zámek, původně hrad, postaven kolem roku 1294 Tobiášem z Benešova. Goticky upraven počátkem 16. století Jiřím ze Šternberka, renesančně upraven roku 1605 Hodějovskými z Hodějova.

Comments

Add new comment

Děkuji Dášo, myslím, že Konopiště patří mezi nejkrásnější zámky u nás. Marie

Jill, Konopiste is a beautiful chateau, I'm glad you like it. Marie

JillianB

A very attractive building, thanks

Moc hezký snímek. Díky. ♥☺♥

Elli, my jsme tam byli na prohlídce s manželem ještě za svobodna, na jaře v roce 1975. Teď jsme si prohlédli jen exteriér, dali si kávu v kavárně, prošli park a chvilku pozorovali medvěda ušatého jménem Jiří. Bylo tam moc hezky. Srdečně zdravím. Marie

lyella

Maruško, děkuji mockrát, tam jsem nikdy nebyla. Ale zvenku jsem ho viděla a moc se mi líbí. Přeji hezký večer, Ella

Why this advertisement?

Leaderboard

Spyder100:48
Dagina0:50
Ribs0:51
JillianB0:53
Cuatas57440:57
crazyhorse21:04
kenb1:04
BigR1:06
girlmouse611:08
Alfie19521:09