Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Oehoe vallei Maastricht

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
30 pieces
2 comments
52 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?


Comments

Add new comment

Daar zitten inderdaad Oehoe uilen.
Momenteel twee paartjes.
De Oehoe is de grootste uil van Europa
De vallei is ontstaan door afgravingen van de St. Pietersberg
Ten behoeve van de cement industrie.
Tijdens de afgravingen zijn ook skeletten van Mosasaurissen gevonden
Deze worden tentoongesteld in het Natuur historisch museum in Maastricht
Als je van boven af de St. Pietersberg de voormalige groeve afdaalt
keer je 70 miljoen jaren terug in de tijd...
Thans is alles een geheel nieuw stuk natuur onder beheer van Natuurmonumenten Nederland.

Annetta

Over de naam: zitten daar uilen dat daar die vallei naar is genoemd?
Of is dat toeval?

Why this advertisement?

Leaderboard

snuffpot0:43
wyma1:01
45sissee1:06
LussPoTaTo1:07
emilym1:11
JUNKMAN1:11
slava21:18
wizardjt1:23
dukeycash1:26
helenageunens1:32