Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kaleido ...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
16
22
Solve puzzle
16 pieces
22 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Acnel

Ello, děkuji a těší mě, že se Ti dnešní kaleida líbí. Zdravím, Lenka

lyella

I deštníček je nádherný, ale už o hvězdičkách, včeličky se tady schovaly. Děkuji mockrát, že jsem ho mohla vidět a skládat a přeji hezký večer, Ella

Why this advertisement?