Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

camogli

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
96
68
Solve puzzle
96 pieces
4 comments
68 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

wekker wakker worden
voer voor vroege vogels

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Catharina48

ik heb zelf geen kleinkinderen helaas....ja de 6e is zijn echte verjaardag...die Belden weten het beter. ;o)

Raaike

In België komt de Sint morgen op 6 dec, nu van de avond worden de schoentjes klaar gezet.
Fijn om aan zee te kunnen zijn. :-))) ♥

Catharina48

goedemorgen op de dag van Sinterklaas Raaike. gisteren was ik aan zee, heerlijk

Raaike

Mooi, hoe het zonlicht op die gebouwen valt en de nevel in de verte !
Goeie morgen Catharina. :-))) ♥