Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

sailboat

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
35
42
Solve puzzle
35 pieces
42 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Bella10001:08
  2. vlynn1:13
  3. Mladipryc1:19
  4. debdaz1:30
  5. LadyLynnP1:31
  6. glenestele1:31
  7. rajinder1:33
  8. Spyder101:36
  9. blurple531:43
  10. leriger21:44

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Mladipryc

Bylo to u nás na " Kačáku " ale tam už teď je víc bahna než vody a tak ho přejmenovali na " Bahňák " Máš pravdu, je to pár pátků zpátky.
Hezkou neděli Ti přeji.

ashanhu

To ale už muselo být hoooodně dávno ... vypadá to tak na dobu za první republiky.
Dnes by se hochu ta částka vyšplhala na několika cifernou. I ty úplatky nejsou právě levné.
Kde to bylo? Na Mácháči nebo na Slapech? Nebo snad na Vltavě?

ashanhu

Hi Cappy, I hope you like it.

Mladipryc

Hezký snímky, takový mlhavý.
Jednou jsem se takhle plavil za mlhy a zapomněl jsem si zapnout mlhovky, chytli mě policajti a stálo mě to 45 kč.
Příjemný večer.

Thank you.

Why this advertisement?