Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Vzpomínka na ostrov Madeira... Remembering the island of Madeira ...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
9 pieces
78 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Acnel

Irčo, děkuji za návštěvu - vzpomínky zůstanou. :-))

irmachac

To je krásné, to máš hezkou památku.

Acnel

Ello, tyto původní domečky nyní slouží jako obchůdky s památkami. Nevím, jak tam mohli dříve bydlet, protože uvnitř je opravdu málo místa. Zdravím, Lenka

lyella

Bydleli jste v tomto domečku, nebo jste se tam zašli jenom podívat? Vypadá moc hezky. Děkuji zase za kousek cestování a srdečně zdravím.

Acnel

ForestFriend, thank you for your comment. This original architecture is in the north of the island in Santana.

That looks like a nice place to stay. The pink flowers in the foreground look like some Bergenia I have growing in my garden.

Why this advertisement?