Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Koukol (Agrostemma)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
49
Solve puzzle
12 pieces
49 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

st51

Irenko děkuji i za pochvalu.

irmachac

Nádherná barva, květ i fotka ☺♥☺

EvaLen

st51

Evi děkuji - tenhle pochází ze směsi v pytlíku a tak jej trošku udržuji asi třetí rok.

EvaLen

Krásný květ i snímek, koukol je na něm jako malovaný. Dlouho jsem ho u nás neviděla

st51

Dobruško děkuji, máme ho na zahradě, ale jen na jednom místě.

dobrajaneckova

Krásně ti to fotí Stando! To máte na zahrádce nebo jsi ho potkal někde venku?