Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kaleidoscope

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
16
35
Solve puzzle
16 pieces
35 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. swimbee0:19
  2. jntleman0:20
  3. Barbandken0:23
  4. nico620:23
  5. Bevlaar0:23
  6. sammiegirl0:24
  7. MatBattle0:25
  8. Marislay0:27
  9. mandy50:30
  10. wshealy0:31

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

shajkova

Dík za skládání---naše pěkná zábava--nedá se jít ven--mlha celý den a prší---pozdrav

lyella

A tady celý dnešní den. Včera bylo pod mrakem, ale nepršelo.

Kabayo

Elli, děkuji za návštěvu, přeji pěkný den! U nás už dva dny prší.

lyella

Nádherné kaleido, ale musím přestat skládat, rozkapané oko se s tím nedokáže srovnat. Tak až zítra. Zdravím, Ella

Why this advertisement?