Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Praha, Černínská zahrada

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20
76
Solve puzzle
20 pieces
76 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Zahrada přiléhající k Černínskému paláci se začala budovat v r. 1693 podle plánů architekta Francesca Carattiho. Do starší geometricky upravené části zahrady vede palácové schodiště k terase horního bazénu, za kterým se ukrývá dolní kaskádová kašna a pavilonek, nová část zahrady má volnou kompozici se skupinami stromů. Dnes je zahrada využívána pro účely Ministerstva zahraničí ČR.

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

davitai

To je nádherně upravené!

Děkuji Dášo, přeji hezký večer a neděli. Marie

Krásná zahrada. Přeji pěkný večer. ♥♥♥

smazik

Mooi park .