Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Turnov Nádražní ulice

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
48
43
Solve puzzle
48 pieces
43 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Kvetoucí sakury
You are following this conversation  Unfollow Follow this conversation

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

lyella

Maruško, miluji takhle kvetoucí sakury, je to pohádka moci se na ně dívat. Mají akorát, pro některé lidi (a já mezi ně nepatřím), jednu vadu. Hodně růžovou. Růžový koberec po nimi, když spadnou lístky květin. Ale i ten koberec je překrásný. Jsem ráda, že jsme je odněkud ze zahraničí někdy dovezli, prokazují nám těmi květy vděčnost. Jsem moc ráda, že jsou tady a moc za ně děkuji. Srdečně zdravím a opatruj se, Ella