Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Rozhledna Cvilín - Krnov - Česká republika / Slezsko /

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
54
Solve puzzle
63 pieces
54 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Byla postavena r. 1902-3, architekt Ernst Latzel.
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Lili38

Alenko ,byla jsem,bydlím v tomto městě,ale nevím jestli se tam ještě někdy s tím mým kolenem vyškrábu. Hned vedle je kostel P.Marie Sedmibolestné ,tam jsem byla na koncertu Štěpána Raka a kousek v lese je zřícenina Šelenburk. Mějte krásný večer.

alkas2

Je krásná! Byla jste na ní? A. ☘️

Why this advertisement?