Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

dárek - lilie

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
48 pieces
4 comments
28 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment
davitai

Nádherná kytice!

sthajkova

Tak jsem popřála předem....tak krásnou kytici ???Hezký den přeji...

elluks

JESTLI MYSLÍŠ, ŽE MÁM V MÁJI NAROZENINY, TAK TO NE, AŽ V PROSINCI.

sthajkova

Jsi také májové kotě ???---tak vše dobré a hlavně zdraví,,,,

Leaderboard

Singapore2002:16
stupiddream2:34
Helis2:34
Pekaji2:36
davitai2:46
Eden3:03
Wendysoucy3:11
jennco3:13
sthajkova3:40
elluks5:32