Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Beroun Love-Hate

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
38
Solve puzzle
63 pieces
38 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. ababi3:21
  2. Tamara3633:22
  3. DelissaD3:26
  4. Mladipryc4:29
  5. Vierunka4:34
  6. 1sazava4:53
  7. Zdeno5:38
  8. tuumata29:13

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Mladipryc

1sazava... Děkuji za komentář.

Takových míst je u nás mnohem více,kde zapomínají jak jim ,,z...k" narostl a jakou řečí začali říkat máma...Je to smutné...

Prý mezinárodní umělecké dílo - čteno zepředu LOVE, zezadu HATE... I tobě krásné odpoledne. M.

Mladipryc

Že by v Berouně zapomněli Česky ????
Hezké odpoledne.

Why this advertisement?