Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

IMG_4528 Plattebuiskachel

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
80
38
Solve puzzle
80 pieces
38 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Een plattebuiskachel, soms ook Brabantse kachel of Leuvense stoof of ook wel Mechelse stoof genoemd, is een kachel waarbij de rookgassen, alvorens naar de schoorsteen gevoerd te worden, eerst door een kast worden gevoerd, waarop zich enkele kookgaten bevinden. Deze kunnen met kachelringen desgewenst worden verkleind. Aldus dient een plattebuiskachel tevens als fornuis.

De stookinrichting is gewoonlijk een vierkant kastje op poten, waarop zich een kolom bevindt die de rookgassen verticaal naar de onderzijde van de kookkast voert. De rookgassen doorlopen vervolgens de kookkast van voor naar achter. Gewoonlijk wordt de kookkast aan de achterzijde ondersteund. In de zijkant van de stookinrichting was soms ook een lade aangebracht die als bakoven dienst kon doen. Het effect was dat er meer warmte achterbleef in de ruime waar de stoof stond.
A
Achter de kookgaten bevond zich de verticale kachelpijp, waarmee de rookgassen uiteindelijk werden afgevoerd.

De plattebuiskachel werd populair gedurende de tweede helft van de 19e eeuw. De naam Leuvense stoof kwam er, omdat er in de streek rond Leuven mooi versierde exemplaren gemaakt werden
Bron Wikipedia
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

hehety

it is a rather big stove/kachel

Raaike

De Leuvense stoof heb ik nog goed gekend bij mijn grootouders.
Ik weet nog goed dat we er kastanjes op poften.
Er stond altijd 'n moor ( waterketel ) op de stoof, om warm water te hebben, want dat kwam toen nog niet zomaar uit de kraan. :-))) ♥

A little stove?

Why this advertisement?
  • How does the notifications system work?

    When you hold an account on Jigidi, you will receive notifications when someone tags you, upon a new comment on a puzzle you follow and upon new puzzles from a puzzle creator you follow.