Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kaleidoscope

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
95
Solve puzzle
63 pieces
95 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Kabayo

Thanks, sillychick!

sillychick

Ka----Boom!!! Love it :)

Kabayo

☺☺

lyella

Správně, Taisí, souhlasím.

Kabayo

Thank you, cuni!

Kabayo

Elli, ono to tak nějak samo vyšlo, ale já osobně vůbec nepospíchám do Vánoc. Nejlépe, kdyby už bylo po nich.

cuni

Fun puzzle, enjoyed it, thanks!

lyella

Taisí, nepospíchej tak do těch Vánoc, ještě nemám žádné dárky. I když budou už za něco kolem 80 dní a mám se rychle na ně připravovat. Ale kaleido je skvělé, radostné a veselé, tak jak Vánoce mají být. Děkuji a přeji hezký večer, Ella

Why this advertisement?