Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Luže-Košumberk-

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
44
Solve puzzle
63 pieces
44 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

od známé
Why this advertisement?

Leaderboard

 1. stephanie993:35
 2. Anisa3:42
 3. kara24:14
 4. szootman4:22
 5. sazava14:34
 6. Janvboxtel4:58
 7. ejka5:04
 8. tatrov5:13
 9. JarkaT5:15
 10. kadho5:39

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

sthajkova

sazava1
mohu jen potvrdit---i pro dospělé...krásné prostředí,---

Ano,zde před 38 lety se zde léčili 2 děti(děvče a chlapec) mé o 4 roky starší sestry.Měli problémy s nohama,dneska jsou již dávno dospělí,oba už mají své rodiny a jejich děti jsou odrostlé.Ale sestra se švagrem si pochvalovali jaká je zde opravdu péče o děti na velmi dobré úrovni.Smekám před takovým personálem....

sthajkova

mister dolfy
a odvádí dál, a i dospělé--o park se stará prof.Větvička...

Již řadu let tu sídlí léčebna pro nemocné děti. Lékaři a sestry vždy odváděli úžasnou práci.

Why this advertisement?
 • How do you follow a puzzle creator?

  Do you have one or more jigsaw puzzle creators on Jigidi whose puzzles you are always looking for? Then you might consider “following” them, which means you’ll receive a notification upon their newest postings.