Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Za obchodem / Behind a shop

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
50
Solve puzzle
12 pieces
50 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Robbos0:11
  2. vfdl470:13
  3. ejka0:13
  4. dobrajaneckova0:14
  5. 4wings50:14
  6. aggiertx0:15
  7. Skarvada0:15
  8. eva110:15
  9. JennyG660:16
  10. EvaLen0:16

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

lyella

You are right, Linda, beautiful flower bed. But I am very sorry it can not be used, it is right at the roundabout. Thank you for visiting and nice words. Have a beautiful day, Ella

lyella

Irenko, Dobruško, EviLen - vůně zatím málo, asi potřebují ještě rozkvést a včelek pár. Ale nějaké jsou. Ale zdá se mi, že zatím je to spíš o barevné kombinaci, vůně přijde později. Děkuji, že se Vám tato postýlka líbí a srdečně zdravím, Ella

EvaLen

Krásné kvítí, tam to musí Elli hučet, určitě tam máte plno včel i čmeláčků a ta vůně. Posílám pozdravy

tekchal

Oh, my what a beautiful flower bed! TFS!

dobrajaneckova

Starček a levandule - moc jim to spolu ladí!

irmachac

To musí být vůně a včelky mají pohotovost ☺

lyella

Thank you, Ardy, I am very pleased that you like it, too. Today has been a good day, my walk has lasted about 2,5 hours. I hope that the sun is shining on you today, too. I send many greetings, Ella

ringleader

Beautiful flower garden, Ella. Thank you. Hope you are having a good day.

Why this advertisement?