Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

"Jungelfantasie"

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
80
41
Solve puzzle
80 pieces
41 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Tekening gemaakt aan de huiskamertafel.Daarna via Photoshop het wit in de tekening transparant gemaakt. Een tweede laag onder het transparant geplaatst en die wit gemaakt. Als ik dan beide lagen aanklik, zie ik een pentekening met witte achtergrond. Als ik nu ga werken op de witte laag kan ik kleur brengen in het geheel zonder de zwarte lijnen te beschadigen....Kortom....weer lekker aan het experimenteren. Ik weet eigenlijk bijna niets van "Photoshop" of "GIMP" maar iedere dag toch weer een beetje meer! Ik noem dit werk dan ook geen "kunst", maar een probeersel.
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Why this advertisement?