Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

pavouk křižák

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
48
Solve puzzle
12 pieces
48 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(Araneus diadematus)
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

EvaLen

Stando dík, někdy se povede zaostřit tam, kde chci, ale většinou ne :-)))

st51

Pěkný snímek.

EvaLen

Stáni dík, hezký večer

sthajkova

Letos jsem ani jednoho neviděla--dík a hezký den.

EvaLen

dobrajaneckova

Nevadí, hlavně, že se tento podařil.

EvaLen

Dobruš jsi na mě moc hodná, já nacvalaka asi 8 snímků, tenhle byl z nich nejlepší, všechny byly mázlé.

dobrajaneckova

Evi tož takový snímek nemá chlapec ani na Naturfoto!!!

Why this advertisement?