Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Tak jsem chránila Begonii před děštěm

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
48
29
Solve puzzle
48 pieces
29 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Neuletěl a za půl dne jsem ho sundala ať se děje co se děje a je stale pěkná.Celkem mám blbí nápady...
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. moman19602:03
  2. eva112:59
  3. Svenssonligan3:04
  4. Pekaji3:11
  5. SandiT3:39
  6. deda3:45
  7. 1sazava3:46
  8. Vilemina3:50
  9. rjuelichshima3:56
  10. zdenca4:09

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

To je príma - nehonila jsi ho po Vilémově ;o))) . Tady už neprší plevel jde krásně ven sice se to lepí na boty to by ani tak nevadilo . Ale žerou tu komáři a ovadi - musela jsem od tama zdrhnout .

Why this advertisement?