Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Begonie

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
30 pieces
7 comments
44 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)




Your Email Address:

Comments

Add new comment

Díky Irí, také se mi líbí, kamarádce se vydařily. Marie

irmachac

Krásné begonky i jejich "houpačka ", nebo kolébka. U mě by také asi byly v pohybu...
Hezký večer Maruš.

Puzzlema, thank you for your comment. Marie

Děvčata, děkuji za komentář. Tento snímek je od kamarádky z chalupy, já nemám tyto košíky kam pověsit, ale také se mi moc líbí. Marie

dobrajaneckova

Maruško moc se mi tyto košíky líbí, ale nemůžu je mít. U nás pořád dost fouká, bylo to celé omlácené.

pretty hanging basket thanks SKarvada

sthajkova

Velmi pěkné--dík a hezký večer.