Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Chalupa - cottage

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
108
171
Solve puzzle
108 pieces
171 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

JAJA48

Kate
I thank you.

JAJA48

Jane děkuji. J.

A good challenge, thank you.

Hezky photo Jarko.
Jan..

JAJA48

Iri, pravda, pravda. Ta skalka před plotem je docela dlouhá.

irmachac

Nojo, bez práce nejsou koláče ...:-)

JAJA48

Iri, to ano a práce by tam byla také pro všechny.

irmachac

Tam bychom se Jájo vešly všechny holky :-))

JAJA48

Stanko, je to chaloupka z Kvildy, má nového majitele, ten ji zachoval původní a stará se o ni dobře.
Krásně tam je.

shajkova

Velmi pěkné---ten plot byl pracný---musí tam být krásně--Dík