Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Medáček...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20
78
Solve puzzle
20 pieces
78 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

shajkova

Dáško--to byla náhoda..hezký den.

ivar2012

Stani, krásná fotka a pěkný úlovek. To se mi nedaří, jsou moc rychlí.

lyella

Nádherný snímek, děkuji, že je tady. Hezký večer.

shajkova

Kolikátou hodinku sloužíš ???

dobrajaneckova

Měla jsem na jazyku, co už napsala Lenka.

Acnel

Moc hezký snímek.

Why this advertisement?