Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Ibišek pokojový...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
56
52
Solve puzzle
56 pieces
52 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

je bratrance
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. moman19602:26
  2. Pekaji3:10
  3. 4wings53:24
  4. puzlvr3:32
  5. andre7113:43
  6. 1sazava3:50
  7. egerton4:05
  8. SandiT4:20
  9. Polka24:23
  10. deda4:33

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

VVV46

Jarčo ten je mího bratrance a on je rád když ho dam na pucle mě ty lkvěty připadají jako by byli plizovaný libí se mě ale nelákají mě pěstovat.A tež dobrou noc☺

Vlastičko máš krásný ibišek,ten mám já plný a jak jsem již psala je to moje stará srdcovka.I kdyby mi nekvetl určitě bych ibišek nikomu nedala a už vůbec nevyhodila.Já žádnou kytičku vlastně nevyhodím,každou mám do poslední chvíle...Srdečně zdravím a přeji klidnou dobrou noc Jarka

Why this advertisement?