Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Krásný den opravdu byl - It was a beautiful day

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12 pieces
7 comments
79 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment
dobrajaneckova

Zato dnes Taisi leží nebe zase až na zemi. A večer to má opět namrzat. Ráno se budu vracet z práce a obávám se, jak pojedu?

davitai

To je pěkné foto, úplně netypické počasí pro začátek prosince.

dobrajaneckova

No vidíš, jeden den azůro a druhý olověná obloha.

st51

Pěkné foto s modrou oblohou.

Mají přece ochranáře místo kecu je půjdou krmit a vyjde to nastejno .........

dobrajaneckova

No jo, ale v přírodě už toho tolik nenajdou.

Byl krásný i když mrazivý - kantýna už je zavřena kury jsou v kurníku . Hrdličky musí hledat jinde potravu lítala tu jedna už jich tu lítá moc - množírnů nepodporuji .