Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Chody

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
30 pieces
3 comments
24 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment
dobrajaneckova

Asi těm umělcům vadí, že jeho díla jsou nám srozumitelná, na rozdíl od některých moderních ,,uměleckých děl". A že jsou krajiny a orná půda zataraseny obludnými krabicemi vžemožných hyper - super - per... marketů, to jim nevadí ???

Ano je šikovný, ale už se tomu moc nevěnuje, teď staví i sochy z písku. Určitě víš, že je od nás, ze Žďáru nad Sázavou. Před několika roky jsem četla v místním tisku reakci sochařů z našeho regionu, prý zaplňuje naší přírodu betonem. Ale já i mnoho dalších máme jeho sochy rádi. Umí je důkladně propracovat.

dobrajaneckova

Ten pan Olšiak maruško je veliký pašák. Už jsem tu od něj viděla všelico, ale Codyho ještě ne. Díky za něj!