Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

20180406_134445

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
36
47
Solve puzzle
36 pieces
47 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Kasteel Neercanne (ook wel Chateau Neercanne; voorheen kasteel Agimont) is een 17e-eeuws barokkasteel in het Jekerdal bij de Nederlandse stad Maastricht. Neercanne ligt aan de Cannerweg in het zuidwestelijk deel van de gemeente Maastricht, nog net op Nederlands grondgebied, vlak bij het Belgisch-Limburgse dorp Kanne. Neercanne is het enige terrassenkasteel in Nederland, gebouwd op een aangelegd terras tegen de helling van de Cannerberg. De gereconstrueerde baroktuin is eveneens terrasvormig aangelegd.Chateau Neerkanne in Maastricht is tevens
De plaats waar het Verdrag betreffende de Europese Unie en de Euro munt werd geratificeerd
tijdens het Verdrag van Maastricht in 1991
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. evina560:58
  2. debdaz1:30
  3. Ianto1:49
  4. musti1:53
  5. Lindsey181:54
  6. resmut1:58
  7. petr6452:01
  8. judydee2:13
  9. dotbinmo2:21
  10. missycat3:02

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Why this advertisement?