Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Plein in Veldhoven

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
48
43
Solve puzzle
48 pieces
43 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

AnneM57

Dank je wel Wammetje. Ik denk dat de kinderen bij jullie nog op school zaken. Bij ons al vakantie toen. Een alleraardigst plein met meerdere waterpartijen. Vind dat altijd wel wat hebben.

wammetje

Hé, dit plein komt me bekend voor, ik kom er wel eens. Heel vaak spelen er kinderen in en bij de waterpartijen Lia. Waarom nu niet? Ik denk dat ze nu op school zitten.
Mooie foto AnneMarie van het Meiveld in Veldhoven.

Lia

Leuk voor kinderen, zo'n 'bedriegertjes' fontein!
Maar waar zijn die kinderen? Allemaal op vakantie?

Why this advertisement?