Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Počátky

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
16
56
Solve puzzle
16 pieces
56 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Dilubreuer0:15
  2. Ribs0:16
  3. treker0:20
  4. Robbos0:22
  5. Scorebook0:22
  6. Ianto0:23
  7. dobrajaneckova0:23
  8. BigR0:23
  9. wshealy0:24
  10. emacaj0:25

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

I tak je to možné vidět.

dobrajaneckova

Mně připomíná Sokolovnu.

Děkuji Elli, také mě tato budova zaujala, je zajímavě řešená. Hezký večer. Marie

lyella

Páni, ten hotel si uměl vybrat budovu. Je zvláštní a moc pěkná. Děkuji, že je tady a srdečně zdravím, Ella

Why this advertisement?