Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

květinová dekorace ...floral decoration...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
88
94
Solve puzzle
88 pieces
94 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

7maruska7

Dáší...děkuji ti a také ti přeji pěkný víkendový den...papa Maruška ♥

ivar2012

Maruško, pěkné jemné, kouzelné. Dala bych si dobré kafe. Zdravím a přeji pěknou sobotu.

7maruska7

milinski...moc děkuji za hezký česko-anglický komentář a přeji pěkný pátek...zdraví vás Maruška ♥

milinski

VERY nice, thank you.

velmi pěkný děkuji

Why this advertisement?