Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Červená řečice zámek

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
88
74
Solve puzzle
88 pieces
74 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

 1. dalelawler4:47
 2. cesilko4:49
 3. JirkaH4:54
 4. zadena45:51
 5. olgaciprova6:27
 6. wbewe6:54
 7. scoobykit6:55
 8. Mick57126:58
 9. jobo2mi7:09
 10. ritzde7:15

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Zora50

Zámek je významným dokladem proměny staršího středověkého sídla v reprezentativní rezidenci zámeckého typu.
Došlo k ní v 16. století a tato etapa vytvořila uměleckohistoricky nejhodnotnější části areálu, pro něž jsou typické prvky tzv. české renesance. V 17. století se opět stal majetkem pražských arcibiskupů.

Vzhled zámku ovlivnily především renesanční a barokní úpravy, ale i gotická fáze je dodnes velmi čitelná.

Cenné jsou především zachované typické znaky renesanční architektury - sgrafita s figurálními motivy, vysoké renesanční štíty, lunetová římsa či hřebínkové klenby.


Pozoruhodný je však zámek v Červené Řečici hlavně tím, že patří mezi renesanční zámky pevnostního typu. Mimořádně a dosud téměř v celku dochované opevnění nemá u nás v rámci raně novověké architektury prakticky žádné srovnání.

Zámek je tedy výjimečný jako jedna z mála zachovaných renesančních staveb, dochovaná v autentické podobě včetně opevňovacího systému.

V roce 2014 se zámku Červená Řečice dostalo zvláštního ocenění v rámci Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za záchranu a obnovu památky.

Zámek je dnes národní kulturní památkou.

Why this advertisement?
 • Are you a Jigidi Plus member?

  When you become a Jigidi Plus member, you'll enjoy the completely ads-free Jigidi experience. Also, you directly support Jigidi and help us be as free as possible to make Jigidi even better every day.