Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

makovice kam se podíváš

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
18
19
Solve puzzle
18 pieces
19 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

niccolino59

Wow!

piki82

dobe jim tak, Evi :o))) tipla bych, že tohle už je asi taky srovnané se zemí, je to focené před dvěma týdny a hlavičky makovičky byly zralé

Tady už je sklizené pole už jim skolili hlavičky . ;o)))

piki82

kdo ví, ale snad ne :oD vzali jsme si z přechodu mezi poli, tak kde už byly částečně posekané, jak sekali vedle, a částečně prorostlé ovsem, který jim tam zůstal nepokosený

dobrajaneckova

Já myslím, že se to v tom množství ztratí! Snad je nemají spočítané?

piki82

to ne, až sklidí, tak půjdeme posbírat, co jim upadne :o) ale teď jsme si cestou ulomili vysypali rovnou do pusy, snad to zemědělce nezruinuje ;o)

dobrajaneckova

To je ale přímo prales! Doufám, že sis uloupla pár na koláček.

Why this advertisement?