Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Počátky

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
16 pieces
4 comments
47 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment

I tak je to možné vidět.

dobrajaneckova

Mně připomíná Sokolovnu.

Děkuji Elli, také mě tato budova zaujala, je zajímavě řešená. Hezký večer. Marie

lyella

Páni, ten hotel si uměl vybrat budovu. Je zvláštní a moc pěkná. Děkuji, že je tady a srdečně zdravím, Ella

Leaderboard

Dilubreuer0:15
Ribs0:16
treker0:20
Scorebook0:22
Robbos0:22
Ianto0:23
BigR0:23
dobrajaneckova0:23
wshealy0:24
emacaj0:25