Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Květináč v přírodě / Flower pot in nature

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
9 pieces
12 comments
67 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment
lyella

Gazbo - thank you for visiting and nice words, I am very happy you like my puzzles. Nice greetings, Ella

lyella

Lenko, mám pocit, že to ještě pořád kolem Vánoc dávají. A já, jak o tom říkáš, si už vzpomínám na Nastěnku jak zalévá ten pařez. I na medvěda, na dědečka Hříbečka i na to vědro. Akorát mě to už tolik nechytá za srdce, jako když jsem se na to dívala s dětmi. Díky za připomenutí a dobrou noc, Ella

Thanks Ella. Lovely as usual.

Acnel

Ello, trošku Ti to připomenu - macecha poslala Nastěnku do lesa, aby tam u jezírka zalévala suchý pařez dokud pařez nerozkvete. Při tom zalévání se Nastěnka poznala s Ivanem, který se začal chvástat a chtěl Nastěnku přesvědčit o tom, co všechno umí. Uviděl medvědici s mláďaty a on chtěl mládě zastřelit šípem z luku, který dostal od dědečka "Hříbečka". Nastěnka mu nasadila na hlavu dřevěné vědro a když si ho Ivan sundal, měl medvědí hlavu .... dál si to už asi pamatuješ. Jeden čas to patřilo k pravidelným vánočním pohádkám v TV. Zdravím a přeji hezký den, Lenka

lyella

I loved it, too, Linda and had to take picture. Thank for visiting and nice words and send many greetings. Ella

lyella

To je krásné, na to si už nepamatuji. A měla bych, Nastěnka se mi moc líbila. Ale pamatuji si budku na kuří noze, kyje, padající z nebe nebo zmrzlou Nastěnku, jak říká Mrazíkovi, že je jí teplo. Nebo jak prosí kohouta, ať ještě nekokrhá, že nemá upleteno. To bylo dávno. Díky za návštěvu a srdečně zdravím, Ella

tekchal

That's a wonderful use for a tree stump! Love it!

Acnel

Ello, moc hezké - připomnělo mně to pohádku Mrazík, kdy Nastěnka zalévala suchý pařez, aby rozkvetl. Zdravím a přeji hezký den, Lenka

lyella

Ardy, I found it in the Open-Air Museum and I liked it a lot. Thanks for visiting and nice words and send many greetings, Ella

lyella

Adam, thanks for visiting, I am happy you like my flower pot. It is from the Open-air Museum. Nice greetings, Ella

ringleader

I've seen where people have done this with an old tree stump. So pretty. Thanks. Ella.

Adam1618

Pretty *